Yhteystiedot

Piippolan Vesi Oy
Teollisuustie 9
92500 Rantsila

puh. Toim joht 050 5328162

puh. Päivystys 0500 581617

puh. Laskutus 044 5877832

tapani.koskitalo@siikalatvanvesihuolto.fi

Jos epäilet vesijohdon vuotavan, kuulet kiinteistö- vesijohdosta epätavallista suhinaa tai kadulle, pihalle yms. paikkoihin ilmestyy outo lammikko tai huomaat veden laadussa jotakin, ota yhteyttä.

Veden analyysitulokset 

Veden laatu

Pohjavesi on tasalaatuista ja -lämpöistä ympäri vuoden (n. 4 C). Veden happamuutta poistetaan lisäämällä siihen lipeää. Tällä toiminnalla kohotamme veden Ph-arvoa (Ph n. 7,2). Vesi on pehmeää, sen kovuus on 0,17 mmol/l.

Veden laatua seurataan kuukausittain otettavilla vesinäytteillä. Vesinäytteet tutkitaan Nablabs laboratoriossa Oulussa.  

Pohjaveden laadun säilyttäminen myös tulevai- suudessa on ehdottomasti tärkein ja samalla vaikein asia vesilaitostoiminnassa. Yhdyskunta- rakenteen muuttuminen, teollistuminen, soranotto ja monet muut toiminnot uhkaavat lisääntyvässä määrin pohjavesivarantojamme. 
Ainoastaan järkevä sekä ennaltaehkäisevä pohjavesialueiden huolellinen suojelu pelastaa laadukkaat pohjavesivarantomme.

Tulokset vuosittain: 

2007

2006

2005