Yhteystiedot

Piippolan Vesi Oy
Keskustie 10
92620 Piippola

puh. 020 8300 300
puh. 0400/389790

piippolan.vesi@co.inet.fi

Jos epäilet vesijohdon vuotavan, kuulet kiinteistö- vesijohdosta epätavallista suhinaa tai kadulle, pihalle yms. paikkoihin ilmestyy outo lammikko tai huomaat veden laadussa jotakin, ota yhteyttä.

Yleistä

Piippolan Vesi Oy on piippolalaisten perushyvin- voinnista vastaava palvelulaitos. 
Sen tehtävänä on luoda ja ylläpitää edellytyksiä nykyaikaiselle maaseutuasumiselle turvaamalla vedensaanti vuoden- tai kellonajasta riippumatta. 

Yhtiö on sananmukaisesti ”verkostoitunut” naapuri- kuntien kanssa parantaen osaltaan alueemme kehittymisedellytyksiä. Vesiyhtiön vastuulla on lähes 100% Piippolan vesihuollosta.

Piippolan Vesi Oy on perustettu vuonna 1962. Yhtiö jakaa vettä noin 550 piippolalaiselle taloudelle. Vesijohtoverkostoa yli 130 kilometriä. Piipposet kuluttavat vettä vuodessa n. 100 000 m³ eli asukasta kohden 190 litraa vuorokaudessa.